top of page
  • stinehoidahl

Dugnadstorsdager

Mens vi venter på å få snø og ski under føttene, er det masse å ta tak i og fikse oppe i Skarmoen. Vi inviterer til dugnad hver torsdag i september og oktober, se egen innkalling i Spond.

Oppgavene er varierte og kan være alt fra male- og snekrearbeid til skogsarbeid. Her kan du bli kjent med nye folk og lære å mestre nye kunster.
72 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page